Meble designerskie – producent mebli z drewna

Tarcza Finansowa 2.0 PFR / Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Przedsiębiorstwo PAG Piotr Grzybowski Swallow’s Tail Furniture jest beneficjentem subwencji finansowej programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.

Projekt pt. „Wzmocnienie potencjału firmy PAG Piotr Grzybowski SWALLOW’S TAIL FURNITURE na rynkach europejskich i Stanów Zjednoczonych”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) Działanie: 3.3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Nr Umowy POIR 03.03.03.-14-0055/17-00
Wartość projektu: 840 000,00 zł
Udział Funduszy Europejskich: 80% Wartość dofinansowania: 672 080.00 zł

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PAG Piotr Grzybowski Swallow’s Tail Furniture w wyniku zwiększenia potencjału eksportowego (internacjonalizacji działalności gospodarczej)